Hoe werkt een scooter?

Hoe werkt een 4-takt motor

De viertaktmotor in werking doorloopt vier fasen (ook wel “slagen” genoemd).
    Startend met een lege cilinder met de zuiger in de bovenste positie zijn de volgende vier slagen:
  • Inlaatslag: een inlaatklep gaat open en de zuiger gaat naar beneden, brandbaar gasmengsel(benzine en lucht) vult de cilinder;
  • Compressieslag: de klep gaat dicht en de zuiger gaat weer naar boven;
  • Arbeidsslag: een vonk (van de bougie) ontsteekt het mengsel en de zuiger wordt door de explosie met kracht naar beneden geduwd;
  • Uitlaatslag: een uitlaatklep gaat open, en de zuiger gaat naar boven en drukt het afgewerkte gasmengsel uit de cilinder.
De warmte van het afgewerkte gasmengsel wordt gebruikt om het achterwiel te laten draaien.
FAQ items aan het laden...

Uitleg van de onderdelen

Accu

Accu

De accu zorgt voor stroom bij het starten en eventueel voor verlichting, toeter en andere elektronische onderdelen.
De accu kan na loop van tijd leeg raken.

Bij langdurige inactiviteit (zoals een winterstop) is het voor de levensduur van de accu dus erg van belang dat een juiste acculader wordt gebruikt.

De normale levensduur van een loodaccu is 3 tot 10 jaar, afhankelijk van het type accu en de toepassing.

Ontsteking

Ontsteking

De ontsteking is het systeem van accu, bobine, stroomverdeler, onderbreker en bougie, dat op het juiste tijdstip de ontbranding van het gecomprimeerde gasmengsel verzorgt maar ook voor verlichting en het bijladen van de accu.

CDI

CDI

De CDI is een kleine “computer” die zorgt dat de vonk op het juiste tijdstip via de bougie in de cilinder wordt gestuurd. Als de CDI niet meer werkt zal de motor slecht of helemaal niet lopen.

Vaak gaat een CDI kapot door de warmte die deze zelf genereert.